Buitenlandse talen

Standplaats Istanbul € 20,95
Standplaats Istanbul

In boekpublicaties over Turkije zijn culturele onderwerpen al jaren onderbelicht. De aandacht voor Turkije richt zich bijna exclusief op de politieke actualiteit. Maar we doen een land te kort als we het alleen via zijn politieke actualiteit willen begrijpen. Het is niet toevallig dat Nederlanders en Vlamingen die Turkije bezoeken vaak verbaasd zijn: de Turkse samenleving blijkt veelvormiger en dynamischer dan men denkt op grond van pers en publicaties alleen. Culturele ontwikkelingen, nu en in het verre verleden, bieden een verrassende invalshoek. Ze geven een goed beeld van de diversiteit en de dynamiek van een samenleving, beter dan een beschrijving van het politieke leven alleen dat kan. En dat geldt zeker voor Turkije: door haar geografische ligging is Turkije al eeuwenlang het toneel van intensief cultureel contact. Cultureel, historisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek laat zien hoe de samenleving steeds weer is veranderd en verrijkt door contact met culturen, samenlevingen en religies van elders en van andere tijden. Dat is interessant voor wie nieuwsgierig is naar Turkije. Maar ook voor wie meer in zijn algemeenheid geboeid is door vragen op het gebied van culturele uitwisseling, identiteit, eigenheid en de Ander. 'Standplaats Istanbul' biedt een blik op culturele aspecten van Turkije die bij veel lezers in Nederland en Vlaanderen onbekend zijn. In zesentwintig populairwetenschappelijke artikelen komt een breed scala aan onderwerpen aan bod: van de oorsprong van de landbouw tot het cultureel erfgoed in de oude Istanbulse volkswijk Tophane, van Byzantijnse paleizen en Osmaanse publieke kranen tot Turkse soaps. De Nederlandse en Turkse onderzoekers die de artikelen schreven zijn allen specialisten op hun vakgebied. In een toegankelijke stijl en ondersteund door vele kleurenillustraties vertellen zij over hun vakgebied. 'Standplaats Istanbul', onder redactie van Fokke Gerritsen en Hanneke van der Heijden, verschijnt naar aanleiding van het zestig jaar bestaan van het Nederlands Instituut in Turkije. Fokke Gerritsen is archeoloog en leidt sinds 2006 het Nederlands Instituut in Turkije (Istanbul). Daarnaast is hij als docent verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij leidt opgravingsprojecten in Turkije en doet onderzoek naar vroege boerensamenlevingen. Als directeur van het NIT stimuleert hij de wetenschappelijke studie van Turkije door de tijden heen. Hij ziet het instituut als ontmoetingsplek voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis, culturen en samenlevingen van de regio. Hanneke van der Heijden studeerde Taal- en literatuurwetenschap aan de Universiteit van Tilburg en Turkse talen en culturen aan de Universiteit Utrecht. Ze deed onderzoek naar tweetaligheid en werkte als docent Nederlands aan de Universiteit van Ankara. Sinds 2000 is ze werkzaam als literair vertaler en tolk Turks. Ze vertaalde romans en korte verhalen van onder andere Orhan Pamuk, Oğuz Atay, Ahmet Hamdi Tanpınar en Yusuf Atılgan. Daarnaast publiceert ze over literatuur uit Turkije.

¡Encantado! Spaans voor gevorderden 2 € 16,95
¡Encantado! Spaans voor gevorderden 2

Encantado 2, Spaans voor gevorderden, is geschikt voor een ieder die zich meer wil verdiepen in het Spaans en zich in een Spaanstalig land verstaanbaar wil maken. Ook dit tweede deel kan zowel in een groep als voor zelfstudie worden gebruikt.Na bestudering van dit boek heeft de cursist het niveau B.1 bereikt van het Europees Referentiekader.Encantado 2, Spaans voor gevorderden is het vervolg op ¡Encantado!, Spaans voor beginners. De nadruk ligt op het leren beheersen van veelgebruikte zinnen en zegswijzen. Door middel van levendige dialogen uit het alledaagse Spaanse leven gegrepen maak je kennis met nieuwe elementen en onderdelen van de Spaanse taal en met de Spaanse samenleving, met knipogen naar de taal en cultuur van Latijns Amerika. Hier en daar wordt het lesmateriaal opgefleurd door coplas, korte Spaanse versjes met volkswijsheden. Door de grote diversiteit aan oefeningen, zoals de luisteroefeningen, het naspelen van de dialogen, het zelf zoeken in de teksten naar hoe je iets zegt, krijg je de stof spelenderwijs onder de knie.

Jane Austen voor iedereen € 15,50
Jane Austen voor iedereen

In juli 2017 was het precies 200 jaar geleden dat Jane Austen stierf, maar: ze is nog springlevend. Jane Austen heeft fanclubs, een museum en zelfs een eigen festival, eens in de paar jaar wordt een van haar romans verfilmd en als zij nu nog had geleefd was ze rijk geweest van alle merchandise rondom haar naam. Van pleisters tot gympen: je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een product waar Jane Austen op te vinden is. Maar wie wás deze Engelse schrijfster eigenlijk? En waarom spreken Pride and Prejudice en haar andere boeken tweehonderd jaar na dato nog zo tot de verbeelding? Austenkenners en -liefhebbers Anke Werker en Sanne van der Bruggen nemen ons in dit rijk geïllustreerde boek mee naar het Engeland van Jane Austen. Lees over haar jeugd en schrijversleven, haar familieleden en de mode uit haar tijd, maak een heerlijk recept à la Jane of doe de Jane Austenquiz en ontdek op wie van haar personages je lijkt. Jane [Austen] voor iedereen geeft een frisse, Nederlandse kijk op die beroemde schrijfster waar iedereen weleens van gehoord heeft, maar die verder voor veel mensen nog een mysterie is.

Encantado € 16,95
Encantado

Dit boekje is gebaseerd op Prisma, taaltraining, Spaans voor beginners.Encantado is uitermate geschikt voor zelfstudie en Spaans voor beginners in groepen (Havo/vwo en volksuniversiteiten, ROC's).Bij het boekje krijgt u een code om met audio-materiaal te oefenen (online of op uw geluidsspeler).Via een website krijgen scholen en cursisten ook toegang tot o.a. digitale oefeningen (toetsjes).Omvang: 144 pagina's

Columbus, de ontdekker van Amerika € 17,95
Columbus, de ontdekker van Amerika

Met de ontdekking van Amerika wordt meestal de reis van Christoffel Columbus bedoeld, en zijn landing op 12 oktober 1492 in de Nieuwe Wereld, op een van de eilanden van de Bahama's in het Caribische gebied. De bedoeling van Columbus was om een westelijke route naar Indië te vinden, en hij dacht ook dat hij dat gevonden had. De mensen die hij daar aantrof noemde hij dan ook de Indianen. Columbus was niet de eerste die voet op Amerikaanse bodem zette. Het continent werd bevolkt door de Indianen en daarnaast hadden de Vikingen Amerika ook aangedaan. Wel is het zo dat na de ontdekking van Columbus voor het eerst uitgebreid contact kwam tussen de werelddelen. Andere theorieën over precolumbiaans contact tussen Amerika en de rest van de wereld, zoals door Chinezen, Portugezen, Afrikanen of Polynesiërs, zijn tot op heden nog niet bewezen. Amerika is vernoemd naar Amerigo Vespucci. Hij was een van de eersten die inzag dat het niet om Azië ging, maar om een nieuw continent. Vespucci schreef hierover enkele brieven die gepubliceerd werden. De Duitse cartograaf Martin Waldseemüller vernoemde het nieuwe continent naar hem. Kaartenmaker Mercator noemde het uiteindelijk Terra Americi. Hoewel het werelddeel dus door Columbus ontdekt was, is het niet naar hem genoemd. Het land Colombia en indirect ook het District of Columbia (waar Washington, de hoofdstad van de Verenigde Staten ligt) zijn wel naar hem genoemd. De ontdekking van Amerika in 1492 was van groot belang voor Europa. Vele nu nog gebruikte planten komen hier vandaan, zoals tomaten, aardappels, rietsuiker, tabak, mais en katoen. Ook werden er grote hoeveelheden goud en zilver gevonden. Met de ontdekking van Amerika begon dan ook de kolonisatie, en sommige historici beschouwen dit als het einde van de Middeleeuwen. Bron: Wikipedia

Kaukasische vertellingen € 12,75
Kaukasische vertellingen

Tolstoj werd geboren op het landgoed Jasnaja Poljana, in de buurt van Toela, 180 kilometer ten zuiden van Moskou. Hij kwam uit een familie van hoge adel. Zijn vader, graaf Nikolaj Iljitsj Tolstoj, was een deelnemer aan de Vaderlandse oorlog van 1812 tegen de legers van Napoleon. Zijn moeder Maria Nikolajevna was vorstin. Zijn ouders overleden echter al vroeg en hij werd door familieleden opgevoed. Zijn vroege leven op Jasnaja Poljana heeft een grote invloed uitgeoefend op de toekomstige schrijver. Daar maakte hij kennis met het leven van de arme boeren. Hij kreeg onderwijs van huisleraren en las erg veel in het Frans, Duits en Engels. In het Frans bijvoorbeeld alle werken van Rousseau van wie hij op 15-jarige leeftijd een portretje in een medaillon om zijn hals droeg. Ook las hij al vroeg de gedichten, sprookjes en legenden van de door hem bewonderde Poesjkin. Toen hij in 1844 zestien jaar oud was ging hij naar de universiteit van Kazan, waar hij oosterse talen studeerde om zich voor te berei-den op een diplomatieke carrière. Teruggekeerd op het familielandgoed stichtte hij zijn eerste schooltje voor de kinderen van de arme boeren. Hij was toen 21 jaar oud. Dit eerste schooltje heeft niet lang bestaan, hoogstens een jaar. Er is vrijwel niets over bekend. In 1851 nadat hij grote schulden tijdens het gokken had gemaakt, en een wild leven leidde, vergezelde hij zijn oudere broer Nikolaj, die officier was in het Russische leger, naar de Kaukasus en trad even later ook tot het leger toe als cadet. Tolstoj vocht mee in de Kaukasus tegen de opstandige en naar onafhankelijkheid strevende Tataren (islamitische bergvolken in de Noordelijke Kaukasus) en aansluitend in de Krimoorlog bij de verdediging van Sebastopol als commandant van een artilleriebatterij. In deze jaren schreef hij zijn Kinderjaren en Jeugdjaren en een eerste reeks verhalen. Voor al zijn geschriften vond hij vrijwel direct een uitgever en raakte als schrijver bekend. Door zijn verhalen uit beide oorlogen wordt hij ook wel de eerste oorlogscorrespondent genoemd. Bron:Wikipedia

The trial € 16,00
The trial

Franz Kafka (3 July 1883 - 3 June 1924) was a German-language writer of novels and short stories who is widely regarded as one of the major figures of 20th-century literature. His work, which fuses elements of realism and the fantastic, typically features isolated protagonists faced by bizarre or surrealistic predicaments and incomprehen-sible social-bureaucratic powers, and has been interpreted as exploring themes of alienation, existential anxiety, guilt, and absurdity. His best known works include "Die Verwandlung" ("The Metamor-phosis"), Der Process (The Trial), and Das Schloss (The Castle). The term Kafkaesque has entered the English language to describe situations like those in his writing. Kafka was born into a middle-class, German-speaking Jewish family in Prague, the capital of the Kingdom of Bohemia, then part of the Austro-Hungarian Empire. He trained as a lawyer, and after completing his legal education he was employed with an insurance company, forcing him to relegate writing to his spare time. Over the course of his life, Kafka wrote hundreds of letters to family and close friends, including his father, with whom he had a strained and formal relationship. He became engaged to several women but never married. He died in 1924 at the age of 40 from tuberculosis. Few of Kafka's works were published during his lifetime: the story collections Betrachtung (Contemplation) and Ein Landarzt (A Country Doctor), and individual stories (such as "Die Verwandlung") were published in literary magazines but received little public attention. Kafka's unfinished works, including his novels Der Process, Das Schloss and Amerika (also known as Der Verschollene, The Man Who Disappeared), were ordered by Kafka to be destroyed by his friend Max Brod, who nonetheless ignored his friend's direction and published them after Kafka's death. His work went on to influence a vast range of writers, critics, artists, and philosophers during the 20th century.

La Vierge Noire € 26,00
La Vierge Noire

Pourquoi trouve-t-on en France, de manière disproportionnée, davantage de statues de la Vierge Noire que dans d’autres pays ? Pourquoi la trouve-t-on ici de préférence dans des lieux de force du paysage ayant un niveau d’énergie plus élevé ? Pourquoi la figure de la Vierge noire est-elle en France étroitement liée à Marie-Madeleine ? Les réponses à ces questions se trouvent dans ce livre. Le livre suit la Mère obscure en France à travers les époques et les cultures. Elle se présente ici en Vénus noire des temps préhistoriques, en Mari mère primitive des Basques, en déesse-mère noire Ana des Celtes, en déesses noires orientales telles qu’Isis, Artémis, Cybèle, Athéna et Vénus, et enfin en Sara, la mère tribale noire des gitans. Après cela, le livre établit un lien entre les nombreux centres de la Vierge Noire dans le sud de la France et Marie-Madeleine, qui apporte ici un christianisme secret et respectueux de la femme. Le livre s’attache ensuite à la Vierge Noire, en passant par les Mérovingiens, les Croisades, les Cathares et les Templiers, jusqu’à sa période d’épanouissement aux 11e, 12e et 13e siècles. À partir de ces différents angles, le livre approfondit la signification de la couleur noire en relation avec la Mère obscure: cosmologie, alchimie, psychologie, géobiologie et histoire de l’art. Dans ce livre, la Vierge Noire est d’abord la Mère de la Terre obscure inspirée. Le livre montre que l’on trouve les statues de la Vierge noire en pleine nature sauvage et apporte des explications scientifiques sur le pourquoi des vibrations plus élevées de la terre en ces endroits. Symboliquement, la Mère obscure joue avec l’Obscurité et la Lumière, ce qu’elle intègre aux niveaux collectif et individuel. Ce faisant, elle annonce la fin d’une ère, qui est en même temps un nouveau commencement. Avec un répertoire complet de localisation des Vierges Noires en France par département et par commune. Dr. Annine van der Meer est historienne, théologienne et spécialiste des symboles. Elle a écrit plusieurs livres qui font autorité dans le domaine de l’histoire secrète de la féminité et des femmes, ainsi que de leurs contributions oubliées à l’évolution et à la civilisation. A partir de ce que l’on peut qualifier de His-Story, elle fait ressurgir Her-Story, dans le but d’écrire Our Story. Elle complète au besoin l’image de la femme et de l’humain pour accéder à l’égalité, l’harmonie, l’équilibre et la paix dans le monde. Elle se focalise sur la prise de conscience et l’émancipation des femmes et des hommes de maintenant. Annine est une intervenante très demandée, tant à l’échelon national qu’international. Elle donne, dans le monde entier, des conférences qui traitent de l’ensemble des études féministes, selon une approche intégrée et interdisciplinaire. Traduit du néerlandais par Pierre-Jean Brassac prix: €25,- Avec 289 illustrations en couleur et en n/b